Book et foredrag

I tilknytning til bogen kan jeg bookes til et foredrag, som udfolder dele af bogens anliggende.

Det enkelte foredrag formes naturligvis efter den sammenhæng, hvori det præsenteres, og nedenstående overskrifter er derfor primært tænkt som eksempler, der kan tilpasses efter anledningen.

 • Giv mig et forbillede
  Om forbilledets betydning og en klargøring af, hvordan vi kan tale sundt om forbilledlighed. Den måske overraskende virkelighed er nemlig, at du allerede er et forbillede – om du er bevidst om det eller ej.
 • Abraham – et inspirerende forbillede eller forfærdende monster?
  Et foredrag om bibelske personer, som på overraskende vis har karakter af forbillede for os – eller hvis forbilledlighed er stærkt omdiskuteret. Hvordan forholder vi os til kristenforfølgeren Paulus’ ord om at efterligne ham – eller omtalen af Abraham som ‘fader til alle troende’, når vi samtidig kender til fortællingen om ikke-ofringen af sønnen Isak?
 • Nådens vej eller Præstationernes rundkørsel?
  Gennem bibelske og nutidige eksempler tegnes et billede af to forskellige indstillinger til livet, som har stor betydning for, hvordan dit liv former sig.

Andre foredrag

 • Daniels Bog – hvordan leve autentisk med sin tro i en verden med modstridende værdier?
 • Søndagskristen hele ugen – de gode nyheder til hverdagen
 • Langtidsholdbart lederskab
 • Kærlighed – beskrevet med fire ord
 • Er der koldt på toppen? – om ensomhed og fællesskab i liv og lederskab