Udgivet i december 2023

Om forbilleder i spændingsfeltet mellem Jantelov og perfekthedskultur

Er du et godt forbillede? Er du god nok, dygtig nok, helhjertet nok?

Er du i det hele taget nok?

Denne bog peger på vigtigheden af gode forbilleder og har til formål at sætte læseren fri til at se, hvordan man i sin ufuldkommenhed kan være et forbillede og finde mod til at stille sit liv og sine erfaringer til rådighed for andre.

I spændingsfeltet mellem Jantelov og perfekthedskultur undersøger forfatteren, hvad der kendetegner det sunde forbillede. Gennem bibelnære og livsnære eksempler vises der vej til et opgør med den modløshed, som næres af en idealkultur, hvor kun det perfekte – men reelt uopnåelige – er godt nok.

Bogen henvender sig til unge, voksne og ældre med en opmuntring til at bidrage til et livgivende fællesskab på tværs af generationer.

Pris: 200 kr.

Bestilling af bogen: KLIK HER

 

Forbilledlig uperfekt – en bog med dybde og relevans for unge og ældre

Det er mig en stor ære at anbefale denne bog, som taler ind i nogle vigtige temaer i vores tid og tør give relevante bud på løsninger, som både er funderet i Bibelen, tager afsæt i almengyldige sandheder, og er formuleret med dybde og praksisnært. Bogen henvender sig til et bredt publikum. Til dig, som er ung og måske slider med perfekthedsidealet og til os, som har flere år på bagen og trænger til at blive udfordret til ikke at leve for os selv. Læs denne fremragende bog, fordi mennesker gør en forskel for mennesker.

Kent Jakobsen

Ledende præst , Frikirken Randers

Forbilledlig uperfekt – en befriende kristen vinkel på aktuelle udfordringer

Den traditionelle, moralske forbudskultur er som bekendt blevet overhalet af en anden form for moralsk kultur, nemlig påbudskulturen: Bliv en bedre version af dig selv. Som man kan læse det på populære t-shirts: ”Dream big”, ”Believe in yourself”, ”Create the future”.

Peter Kofoed Herbst har skrevet en meget læseværdig bog med dette udgangspunkt. En bog med en fin kombination af analyser, hverdagseksempler, personlige historier og en befriende kristen vinkel. Jeg anbefaler den på det varmeste.

Henrik Højlund

Valgmenighedspræst, Aarhus Bykirke

Forbilledlig uperfekt – et tiltrængt livtag med idealkulturen

Med Forbilledlig uperfekt tilbyder Peter Kofoed Herbst sig selv som forbillede og medvandrer og skaber dermed et ærligt og personligt refleksionsrum for læsere i alle aldre. Gennem genkendelige eksempler, relevante analyser og vedkommende bibelske fortællinger tager bogen livtag med tidens idealkultur og viser ind i et frisættende følgeskab med Kristus og med hinanden, hvor vi frimodigt kan leve som de uperfekte forbilleder, vi er.

Hanne Terp Legarth

Institutleder, Kristent Pædagogisk Institut